Vergeleken met vóór de coronacrisis blijven veel scholieren thuis van school. Zo is in het Friese Smallingerland het verzuim verviervoudigd. Leerplichtconsulenten zien daar dat jongeren kampen met motivatieproblemen, angststoornissen of psychische problematiek. Dat bericht EenVandaag.

Vereniging Ingrado, die leerplicht in de gaten houdt, ontvangt uit het hele land signalen van verzuim en uitval. De problemen spelen zowel in het voortgezet onderwijs als op het mbo. Definitieve cijfers heeft de vereniging nog niet, die worden in februari verwacht. In Smallingerland zagen leerplichtconsulenten van StartWijzer het afgelopen schooljaar het aantal verzuimmeldingen stijgen naar 800, ten opzichte van 200 in het jaar ervoor.

Afke Hooghiemstra van StartWijzer schrijft de problemen deels toe aan de coronacrisis: ‘Corona heeft gezorgd dat er twee groepen zijn: een categorie die het fijn vond om thuis onderwijs te volgen, maar het nu lastig vindt om in een groep te functioneren. En een andere groep die online onderwijs echt verschrikkelijk vond. Zij hebben de sociale interactie juist heel erg gemist.’

Veilige omgeving

Alle Visser, directeur op een vmbo-school in Drachten, ziet de problemen op zijn school. ‘Je ziet dat leerlingen de consequenties dragen van 2 jaar niet naar school gaan. Ze missen regelmaat in het dagelijks leven. Ze voelen zich niet heel veilig en zeker meer in sociale situaties. Dat moet je opdoen op school en dat vinden ze moeilijk.’

Volgens Visser zijn jongeren niet altijd weerbaar genoeg tegen de druk van de ambitieuze wereld waarin zij leven. Zijn school probeert de problemen aan te pakken door in gesprek te gaan met ouders en door op school een veilige omgeving te bieden waarin leerlingen zich kunnen ontwikkelen.

Lees meer

Deel dit bericht: