Ongeveer de helft van de circa 9.300 schoolgebouwen in Nederland moet vernieuwd worden. Dat is een schatting van Bouwend Nederland. De vereniging van bouw- en infrabedrijven dringt erop aan vaart te maken met de verduurzaming van scholen.

Bouwend Nederland is bezig om de schoolvoorraad nader in kaart te brengen. ‘We willen graag precies weten waar deze onderwijsinstellingen staan, hoe oud ze zijn en wat het energielabel is. Met deze informatie kunnen we kijken naar een slimme en programmatische aanpak. Want met de huidige aanpak ligt het tempo veel te laag en duurt het nog ruim 40 jaar voordat deze gebouwen verduurzaamd zijn. Het vervangingspercentage ligt momenteel namelijk op 1,4% per jaar. Dat bekent dat er nog geen 100 scholen per jaar aangepakt worden.’

Slechte gebouwen aanpakken

In september verscheen er een manifest van Bouwend Nederland en 20 andere organisaties, waaronder de PO-Raad, VO-raad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), om jaarlijks structureel 730 miljoen euro te investeren om slechte en verouderde schoolgebouwen integraal en programmatisch aan te pakken.

De bouwkrant Cobouw meldde afgelopen zomer dat er tot 2050 een bedrag van 42 miljard euro nodig is om de scholen voor primair en voortgezet onderwijs klimaatneutraal te maken. Partner Gerhard Jacobs van VOS/ABB’s huisvestingspartner HEVO zei in Cobouw dat in veel gevallen ingrijpende maatregelen noodzakelijk zijn. ‘Veel gebouwen zijn dusdanig verouderd dat een renovatie even duur of zelfs duurder zou zijn als nieuwbouw. In die gevallen kun je er beter voor kiezen om het gebouw helemaal te vervangen.’

Deel dit bericht: