De handreiking Organiseren en financieren van gezamenlijke huisvesting kinderopvang en onderwijs geeft schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en gemeenten inzicht in oplossingen voor knelpunten die worden ervaren bij de realisatie van gezamenlijke huisvesting.

De handreiking gaat uit van de bestaande wetgeving. Zolang er sprake blijft van de huidige wettelijke kaders, zullen er belemmeringen ervaren worden. De realisatie van gezamenlijke huisvesting blijft dan afhangen van de wil van betrokken partijen om belemmeringen samen op te lossen. De oplossingen voor knelpunten die in de handreiking beschreven staan, komen uit de praktijk en zijn in meerdere situaties toegepast.

Onder andere het ministerie van OCW, de PO-Raad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkten met elkaar samen bij de samenstelling van deze publicatie. U kunt de handreiking downloaden.

Deel dit bericht: