Het aantal thuiszitters is vorig jaar verder gestegen. In een brief van onder anderen onderwijsminister Arie Slob aan de Tweede Kamer staat dat het aantal kinderen dat zonder onderwijs thuiszit vorig jaar toenam van 4479 naar 4790. Deze toename benadrukt het belang van Naar inclusiever onderwijs. Op 12 februari is het startcongres van dit initiatief van onder andere VOS/ABB.

Minister Slob en zijn collega’s Hugo de Jonge van Volksgezondheid en Sander Dekker voor Rechtsbescherming wijzen er in hun brief op dat in 2016 met de PO-Raad, VO-raad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) het Thuiszitterspact is gesloten. Daarin staat de ambitie dat het aantal thuiszitters dit jaar omlaag moet naar nul. ‘Ondanks alle inspanningen zijn wij er nog niet in geslaagd dat doel te bereiken. Dat gaat ons aan het hart, omdat ieder kind recht heeft op goed onderwijs en goede zorg, en we leggen ons daar dus niet bij neer’, aldus de ministers.

Mét in plaats van óver kind praten

Het probleem kan volgens hen beter worden aangepakt door met in plaats van over het kind te praten en ook goed naar het kind te luisteren. ‘Wij zien dit nog te weinig gebeuren en dat is onacceptabel. Wat ons betreft staat voorop dat de jongeren (en voor kinderen onder de zestien jaar ook altijd de ouders) zelf mee moeten kunnen praten over het voorkomen en oplossen van thuiszittersproblematiek.’

De minister dringen er ook op aan de koers naar een regionale aanpak door te zetten, omdat de verschillen te groot zijn voor één landelijke aanpak. De samenwerkingsverbanden hebben in de regionale aanpak een sleutelpositie. Over de rol van de centrale overheid merken de ministers op dat die knelpunten in bestaande wet- en regelgeving moet oplossen. Ook moet de verzuimregistratie op orde komen.

Lees meer…

Naar inclusiever onderwijs

VOS/ABB benadrukt dat er goed onderwijs moet zijn voor álle kinderen. Daarom participeert de vereniging in het initiatief Naar inclusiever onderwijs. Op 12 februari is in Bussum het startcongres van dit initiatief.

Lees meer en meld u aan

 

Deel dit bericht: