Voormalig ‘minister van Gehandicaptenzaken’ Rick Brink is onverwachts overleden. Hij was slechts 38 jaar. Brink was pleitbezorger van inclusief onderwijs. In 2020 sprak VOS/ABB-magazine Naar School met hem.

Brink verwierf in 2019 landelijke bekendheid als officieuze minister van Gehandicaptenzaken, een functie die in het leven was geroepen door KRO-NCRV om mensen met een beperking te vertegenwoordigen. Hij vervulde de functie tot 2021 en bleef daarna actief bij KRO-NCRV als adviseur inclusie. Voordat Brink bekend werd als minister, zat hij jarenlang in de lokale politiek. Zo zat hij vanaf 2014 voor het CDA in de gemeenteraad van Hardenberg. Twee jaar geleden werd hij fractievoorzitter van die partij in de Provinciale Staten van Overijssel.

Inclusief onderwijs

Brink was in 2020 een van de sprekers op het startcongres van de beweging Naar inclusiever onderwijs, waarvan VOS/ABB een van de initiatiefnemers is. In datzelfde jaar verscheen in magazine Naar School van VOS/ABB een interview met Brink over het belang van inclusief onderwijs. ‘Natuurlijk vraagt het veel van een reguliere school om leerlingen met een beperking op te nemen. En ook van ouders en leerlingen, zowel met als zonder beperking. Toch ben ik een groot voorstander van echt inclusief onderwijs. Mits je er goed over communiceert. Doe je dat goed, dan is het een gouden kans’, aldus Brink.

Ook in 2020 overhandigde de Onderwijsraad het advies Steeds inclusiever aan Brink en de toenmalige onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob. In het kader van dit advies vertelde Brink dat een inclusieve start voor hem betekent dat kinderen met en zonder beperking samen spelen, samen les krijgen, samen sporten en samen plezier maken. ‘Zodat kinderen zich ervan bewust worden dat sommige een beperking hebben en andere niet. En ervaren dat het normaal is dat kinderen met een beperking gewoon mee kunnen doen en dat kinderen met een beperking niet raar of eng zijn. Een inclusieve start is de basis voor de rest van je leven.’

Deel dit bericht: