Er komt geen structurele financiering voor praktijkgerichte programma’s (pgp’s) in de gemengde en theoretische leerweg van het vmbo. Wel kondigt onderwijsminister Dennis Wiersma aan dat er een subsidieregeling komt.

Bij een pgp voeren vmbo-leerlingen praktische, levensechte en realistische opdrachten uit bij of voor bedrijven en instellingen. Hierdoor ervaren zij hoe het eraan toe gaat in de praktijk. Ook leren ze samenwerken, presenteren, zelfstandig werken en plannen. Pgp’s zijn tevens bedoeld om vmbo’ers de gelegenheid te bieden zich te oriënteren op verschillende opleidingen en beroepen. Het is de bedoeling dat vmbo-scholen vanaf het schooljaar 2024-2025 pgp’s als examenvak kunnen aanbieden in de gemengde en theoretische leerweg.

Subsidie

Minister Wiersma meldt dat hij zich ervan bewust is dat het aanbieden van een examenvak als het pgp geld kost, maar dat er geen structurele financiering voor komt. Wel is hij van plan in 2024 subsidie beschikbaar te stellen. Die zal waarschijnlijk bestaan uit twee delen: een bedrag om scholen te helpen bij de investeringen die nodig zijn voor het pgp en een bedrag om scholen tegemoet te komen in de opstartkosten. Hoe hoog de subsidie wordt, is nog niet bekend.

Lees meer…

Deel dit bericht: