Het aantal voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) is in het schooljaar 2021-2021 toegenomen tot ruim 30.000. Het schooljaar daarvoor waren het er ruim 24.000.

Onderwijsminister Robbert Dijkgraaf wil dat het aantal vsv’ers (jongeren die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten) daalt naar maximaal 18.000 in 2026. Dit meldt hij in de uitwerking van het Actieplan voorkomen voortijdig schoolverlaten en begeleiden naar een kansrijke toekomst.

De uitwerking van het actieplan bevat de volgende hoofdlijnen:

  • Vroegtijdig signaleren en voorkomen van problemen die kunnen leiden tot uitval.
  • Extra begeleiding voor jongeren met een hoge kans op uitval.
  • Betere oriëntatie en soepeler doorstroom.
  • Aantrekkelijker onderwijs voor jongeren die willen werken.
  • Betere begeleiding naar werk voor jongeren met en zonder diploma.

Lees meer…

Deel dit bericht: