Een ruime meerderheid van wiskundeleraren lijkt erop tegen te zijn dat de rekentoets bindend onderdeel van de slaag-zakregeling in het voortgezet onderwijs wordt. Dat is het wetsvoorstel van staatssecretaris Sander Dekker.

Dinsdag 10 februari wordt in de Tweede Kamer gestemd over de rekentoets en de daarover door de oppositie ingediende moties. Een daarvan is van D66-Kamerlid Paul van Meenen, die wederom vraagt om de rekentoets niet op te nemen in de slaag-zak-regeling. De tegenstanders denken vooral aan leerlingen in het vmbo, die wellicht niet zo goed kunnen rekenen maar wel talent hebben voor andere vakken. Zij kunnen door de voorgestelde regeling straks geen vo-diploma meer halen en niet doorstromen naar het vervolgonderwijs. Dekker houdt er echter ondanks alle weerstand aan vast, en er tekent zich inmiddels kleine meerderheid af die vóór het wetsvoorstel is.

Na het laatste algemeen overleg heeft de WiskundE-brief een snelle enquête gehouden onder haar abonnees. Tweehonderd wiskundedocenten reageerden. Negentig procent van hen sprak zich uit tegen de rekentoets in de huidige vorm. Het grote bezwaar is dat deze rekentoets te talig is en niet echt rekenvaardigheden toetst. De abonnees van de WiskundE-brief vinden dat de stem uit het veld genegeerd wordt. Sommige Kamerleden suggereerden dat de tegenstanders de media goed weten te vinden, maar dat er meer voorstanders zijn. Die uitspraak was aanleiding voor de enquête.

 

 

Deel dit bericht: