Het aantal nieuw ingediende geschillen bij de Geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO) was in 2019 fors hoger dan in 2018. Ruim 70% van de behandelde geschillen ging over verwijdering van een leerling. Dat meldt de GPO in haar jaarverslag.

Er kwamen vorig jaar 101 verzoekschriften binnen, tegen 71 in 2018. De GPO denkt dat dit erop kan duiden dat steeds meer ouders de commissie weten te vinden. In 2019 werden 60 schriftelijke adviezen uitgebracht, tegen 46 in 2018.

Ruim 70% van de oordelen gaan over de verwijdering van een leerling. De commissie besliste in bijna 60% van deze zaken dat de school onvoldoende aan de zorgplicht had voldaan. In ongeveer 30% van de verwijderingsgevallen vond de commissie de maatregel niet proportioneel.

Ongeveer 20% van de verzoekschriften had betrekking over de toelating van een leerling en een klein aantal ging over het ontwikkelingsperspectief.

Laagdrempelig en snel

De GPO stelt in haar jaarverslag laagdrempelig te zijn en snel te werken. Ouders kunnen een formulier downloaden via de website van de commissie en dit ingevuld mailen naar het secretariaat van de commissie. Binnen enkele dagen maakt de GPO het geschil bekend bij het schoolbestuur en het samenwerkingsverband. Na ongeveer vijf weken volgt een hoorzitting.

De gemiddelde doorlooptijd van de datum van ontvangst van het geschil tot de datum van het schriftelijk advies was vorig jaar 59 kalenderdagen.

Lees meer…

Deel dit bericht: