Bij DUO zijn dit jaar 47 aanvragen ingediend voor bekostiging van nieuwe scholen. Vorig jaar waren dat er 56. Dat meldt onderwijsminister Dennis Wiersma in een brief aan de Tweede Kamer.

Op 1 juli waren er bij DUO 98 initiatieven voor nieuwe scholen gemeld. Uiteindelijk is er voor 47 initiatieven een aanvraag voor bekostiging ingediend (dat moest vóór 1 november gebeuren). Hoewel er sprake is van een afname, blijkt volgens minister Wiersma uit deze cijfers dat er ‘nog steeds behoefte (is) aan een scholenaanbod dat meebeweegt met de wensen van ouders en leerlingen’.

Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen

‘Daarnaast was het aantal aanvragen vorig jaar erg hoog omdat veel aanvragers de invoering van de wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen wilden afwachten. Dat het aantal aanvragen dit jaar lager is komt dus niet geheel onverwacht’, zo staat in de brief van de minister.

In het primair onderwijs zijn 36 aanvragen ingediend (vorig jaar waren dat er 40), waarvan 10 voor een openbare school. In het voortgezet onderwijs zijn 11 aanvragen ingediend (vorig jaar waren dat er 16), waarvan 1 aanvraag betrekking heeft op een openbare school (Het Martin Buber in Kerkrade, dat ondersteuning krijgt van VOS/ABB).

De ingediende aanvragen worden de komende maanden getoetst door DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Daarbij wordt onder andere gelet op de kwaliteit van het burgerschapsonderwijs. Vóór 1 juni 2023 zal de minister besluiten welke scholen bekostiging zullen krijgen. Deze scholen kunnen vervolgens starten op 1 augustus 2024.

Lees meer…

Deel dit bericht: