De arbeidsmarkttoelage uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is bedoeld om het voor scholen met veel achterstandsleerlingen makkelijker te maken om leraren te werven en te behouden. Dat benadrukt demissionair onderwijsminister Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer.

Stichting Verderwijs voor (voortgezet) speciaal onderwijs in Zeist had geklaagd over  de arbeidsmarkttoelage uit het NPO. Deze stichting valt buiten deze toelageregeling en is bang dat leraren vertrekken naar scholen waar ze de toelage wel krijgen.

Kansengelijkheid

Slob reageert hierop door te herhalen wat het doel van de toelage is.  ‘De arbeidsmarkttoelage is, conform verzoek van de Tweede Kamer, bedoeld om (…) het werk op scholen met het grootste risico op onderwijsachterstanden aantrekkelijker te maken. Om op die wijze het herstel van kansengelijkheid te bevorderen.’

Deze scholen hebben volgens de minister de meeste moeite met het lerarentekort: het verloop van personeel is hoger en zij krijgen vacatures moeilijker vervuld. ‘Terwijl goed personeel juist nu hard nodig is om alle leerlingen een kans op een volwaardige toekomst te geven’, aldus Slob.

Lerarentekort

Hij voegt eraan toe dat het kabinet hard blijft werken aan de aanpak van het lerarentekort. ‘Er komt ook structureel 500 miljoen euro vrij voor verbetering van de salarissen in het primair onderwijs. Het gaat om een verdeling van de middelen over het regulier en speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs, waarbij extra aandacht is voor het voorgezet speciaal onderwijs.’

Lees meer…

Deel dit bericht: