De personele lumpsum voor het voortgezet onderwijs wordt zoals verwacht met 0,21 procent verhoogd. Dit is ter compensatie van de gestegen werkgeverslasten. Dit blijkt uit de GPL-regeling 2014.

In het voortgezet onderwijs was de geschatte werkelijke ontwikkeling van de werkgeverslasten -0,05 procent. Met een compensatie van 0,21 procent leidt dit tot een meevaller van ongeveer 14 miljoen euro.

Uit de GPL-regeling 2014 blijkt ook dat de personele lumpsum eenmalig extra wordt opgehoogd met 0,22 procent. Hiermee worden scholen gecompenseerd voor de in de nieuwe CAO VO afgesproken loonstijging van 1,2 procent per 1 augustus 2014.

De GPL-regeling voortgezet onderwijs 2014 (GPL staat voor gemiddelde personeelslast) geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014.

Deel dit bericht: