Scholen krijgen een meldplicht voor ernstige incidenten die de sociale veiligheid van leerlingen raken. Ook komt er een onafhankelijk meldpunt voor leerlingen en ouders en gaat de Inspectie van het Onderwijs eerder en harder optreden.

Onderwijsminister Dennis Wiersma meldt dat het nodig is om een meldplicht voor scholen in te stellen, omdat volgens hem niet alle scholen uit zichzelf melding maken van ernstige vormen van bijvoorbeeld pesten en/of uitsluiting. Bovendien wordt er niet altijd wat mee gedaan.

Wiersma wijst erop dat negen op de tien leerlingen zich (heel) veilig voelen op school. Maar dat betekent volgens hem ook dat één op de tien zich niet veilig voelt. Dan hebben we over tienduizenden leerlingen.

Burgerschap

De minister meldt verder dat hij meer wil doen tegen de verspreiding van ‘antidemocratische, anti-integratieve en/of anti-rechtstatelijke denkbeelden in het formele en informele onderwijs’. Hier noemt hij de nieuwe burgerschapswet als instrument.

Lees meer…

Deel dit bericht: