Scholen doen er goed aan om hun veiligheidsbeleid beter vindbaar te maken voor zowel leerlingen, ouders als personeelsleden. Dit advies staat in de eindrapportage van de evaluatie van de Wet veiligheid op school die in 2015 werd ingevoerd.

Als het veiligheidsbeleid van de school al op de website staat, blijkt het niet altijd eenvoudig te vinden en is het ook niet altijd actueel. Het advies luidt om scholen ten minste te verplichten het veiligheidsbeleid in de schoolgids te beschrijven en via de schoolwebsite beschikbaar te stellen.

Leerlingen en MR meer betrekken

Scholen krijgen bovendien het advies om leerlingen meer te betrekken bij het formuleren en evalueren van het veiligheidsbeleid. Ook kunnen ze ervoor zorgen dat het actief aandacht krijgt in de medezeggenschapsraad.

Verder staat in de eindrapportage dat het monitoren van de veiligheidsbeleving beter kan. Hierbij is het van belang om een praktisch instrument te gebruiken dat geschikt is voor alle leerlingen. Scholen moeten bovendien geprikkeld en getraind worden om zelf aan de slag te gaan met de resultaten, zo staat in de aanbevelingen.

Lees meer…

Deel dit bericht: