Net als in Nederland wordt ook in Vlaanderen één op de negen leraren gepest. De Vlaamse krant Het Laatste Nieuws meldt dat vooral directeuren en collega’s de boosdoeners zijn.

De Vlaamse krant meldt op basis van de jongste werkbaarheidsmonitor van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen dat leerkrachten op laaggeschoolde arbeiders na de meest gepeste beroepsgroep zijn. Het gaat onder andere om roddelen, het met opzet achterhouden van informatie, uitsluiting van groepsactiviteiten, vervelende opmerkingen over het privéleven en beledigingen.

Pesterijen zijn in Vlaanderen een belangrijke oorzaak van het hoge ziekteverzuim in het onderwijs. In 2013 waren 800.000 van 2,4 miljoen ziektedagen onder Vlaamse leraren en directieleden toe te schrijven aan psychosociale aandoeningen die met pesterijen in verband kunnen worden gebracht.

Nederland

Vorig jaar bleek uit een enquête van CNV Onderwijs dat ook in Nederland één op de negen leraren wordt gepest. Uit die enquête bleek ook dat één op de drie aangeeft dat dit bij hen op school gebeurt.

Magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs heeft hier in november 2014 aandacht aan besteed met het artikel Toen ik binnenkwam zag ik spottende gezichten, met daarin gedragsdeskundige Kees van Overveld.

Het Vlaamse onderwijsplatform Klasse besteedt er ook aandacht aan. Lees Gepest door je collega’s.

Deel dit bericht: