Met de aanstaande wet ter verduidelijking en aanscherping van de burgerschapsopdracht van scholen kunnen discriminatie en racisme beter worden tegengegaan. Dat verwacht demissionair minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

DENK had Kamervragen gesteld over de stand van zaken met betrekking tot discriminatie en racisme in Nederland. In een van haar antwoorden gaat Ollongren in op het wetsvoorstel Verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs, dat nu ter goedkeuring in de Eerste Kamer ligt.

‘Hierbij worden scholen geacht hun burgerschapsonderwijs te richten op het bevorderen van de basiswaarden (vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit) en dienen daarbij onder andere rekenschap te geven aan de pluriformiteit van de Nederlandse samenleving. Goed burgerschap stelt leerlingen in staat elkaar beter te begrijpen en kan op die manier bijdragen aan het vergroten van het onderlinge respect en de bestrijding van discriminatie en racisme’, aldus de minister.

Lees meer…

Deel dit bericht: