Met de invoering van een maatwerkdiploma in het voortgezet onderwijs kan worden voorkomen dat er talent verloren gaat. Dat stellen rector Jeroen van Grunsven van het openbare Picasso Lyceum in Zoetermeer en directeur Freddy Sikkes van de Maarten van Rossem-vmbo in Arnhem.

In een gezamenlijk opiniestuk in Trouw wijzen Van Grunsven en Sikkes erop dat het onderwijssysteem nu zo is ingericht dat leerlingen op hun twaalfde ‘in het hokje vmbo, havo of vwo’ worden gestopt en dat ze daar maar moeilijk uitkomen. Het maatwerkdiploma zien ze als onderdeel van een beweging in het voortgezet onderwijs die inspeelt op diversiteit van leerlingen.

Ze hekelen het negatieve advies van de Onderwijsraad over het maatwerkdiploma. Voorzitter Henriëtte Maassen van den Brink van de Onderwijsraad zou met haar ‘kordate optreden’ de VO-raad en andere voorstanders van het maatwerkdiploma in de hoek hebben gezet. Voorzitter Paul Rosenmöller van de VO-raad is voorstander van het idee.

Van Grunsven en Sikkes spreken in de krant hun wens uit dat het negatieve advies van de Onderwijsraad en het feit dat staatssecretaris Sander Dekker van OCW dat direct heeft omarmd, niet betekent dat het maatwerkdiploma nu definitief van de baan is. Ze erkennen dat er nog wel haken en ogen aan zitten, bijvoorbeeld als het gaat over de aansluiting van het voortgezet onderwijs op vervolgopleidingen.