Scholen voor voortgezet onderwijs die vanwege krimp samengaan, krijgen hiervoor met terugwerkende kracht tot 2013 financiële compensatie. Dat heeft staatssecretaris Sander Dekker van OCW bekendgemaakt.

Tot nu toe gingen deze scholen er bij een fusie vaak financieel op achteruit doordat een deel van hun basisbekostiging dan wegviel. Om scholen in krimpgebieden te stimuleren samen te werken, krijgen ze dit verlies de eerste jaren gecompenseerd.

Dekker: ‘In grote delen van ons land neemt het aantal leerlingen op middelbare scholen de komende decennia flink af. Alleen door samen te werken kunnen scholen ook in de toekomst goed onderwijs blijven bieden. Deze nieuwe regeling stimuleert middelbare scholen om bij krimp de handen ineen te slaan.’

In het primair onderwijs bestaat al een vergelijkbare regeling.

Lees meer…

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl