Samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs met veel eigen vermogen moeten minder geld krijgen. Een motie daartoe kreeg steun van vrijwel de gehele Tweede Kamer. Alleen de SGP stemde tegen.

De motie kwam van GroenLinks en werd mede-ingediend namens PVV, PvdA, PvdD, SP, BIJ1, DENK en D66. Deze fracties constateren dat 58% van het eigen vermogen van samenwerkingsverbanden bestaat uit bovenmatige reserves. Dit geld moet volgens de indieners worden besteed aan onderwijs voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. In dit verband wijzen ze op het grote aantal thuiszitters.

Met de aangenomen motie roept de Kamer de regering op de bekostiging van samenwerkingsverbanden met bovenmatige reserves te verlagen. Ook staat in de motie dat met de samenwerkingsverbanden afspraken moeten worden gemaakt om geen bovenmatige reserves meer op te bouwen.

Lees meer…

Deel dit bericht: