De Onderwijsjuristen van VOS/ABB hebben het katern over samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs geactualiseerd. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u dit katern downloaden.

De paragraaf ‘Toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs’ is aangepast, omdat sinds 1 februari 2022 sbo-scholen toelaatbaarheidsverklaringen moeten uitwisselen met het Register Onderwijs Deelnemers (ROD). Bij deze uitwisseling moet elke leerling worden gekoppeld aan een bepaald samenwerkingsverband. Op basis van deze registratie bepaalt DUO welk samenwerkingsverband de sbo-school de ondersteuningsbekostiging moet betalen.

Deel dit bericht: