De houding van jongeren tegenover homoseksualiteit positiever geworden, maar homoseksuele en biseksuele jongeren hebben nog wel veel problemen. Dat meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) op basis van het rapport Jongeren en seksuele oriëntatie, dat in opdracht van het ministerie van OCW is samengesteld.

In 2006 was 18 procent van de jongvolwassenen (16-25 jaar) negatief over homo- en biseksualiteit. Dat is gedaald tot 6 procent. Ook scholieren (11-16 jaar) denken anno 2013 positiever over homo- en biseksualiteit dan in 2009. Van de jongvolwassenen staat 11 procent negatief ten opzichte van transgenders, zo blijkt uit het rapport.

Er staat ook in dat homoseksuele en biseksuele jongeren op veel terreinen wel fors meer problemen ervaren dan heteroseksuele jongeren: zij hebben een minder goede relatie met hun ouders, spijbelen vaker, roken meer, gebruiken meer drugs, hebben meer

psychische problemen en doen vaker suïcidepogingen.

Lees meer…

Deel dit bericht: