Lesbische, homoseksuele en biseksuele leerlingen tussen de 11 en 16 jaar ervaren in hun leven meer welzijns- en leefstijlproblemen dan heteroseksuele jongeren. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) spelen ervaringen op school en de gezinssituatie hierbij een rol.

‘LHB-jongeren kampen vaker met slaapproblemen en problematisch gebruik van sociale media en voelen zich bijna drie keer zo vaak ongelukkig als heteroseksuele jongeren’, aldus het SCP. Het planbureau pleit voor doelgericht en passend beleid om de welzijnsproblematiek onder LHB-jongeren te verminderen.

Wat maakt het verschil?

Het SCP heeft op Paarse Vrijdag het rapport Wat maakt het verschil? uitgebracht. Dit rapport gaat over het welzijn, de sociale relaties en de leefstijl van LHB-jongeren. Paarse Vrijdag is de jaarlijkse actiedag in het onderwijs om meer ruimte te vragen voor seksuele diversiteit. Deze actiedag is altijd op de tweede vrijdag in december.

Deel dit bericht: