Circa 530 schoolvestigingen hebben subsidie aangevraagd om de komende twee schooljaren extra buitenschoolse activiteiten aan te bieden die zijn gericht op de brede ontwikkeling van kinderen. Dat is minder dan vorig jaar, meldt onderwijsminister Mariëlle Paul.

De schoolvestigingen zijn onderdeel van 121 coalities, waarin scholen samenwerken met gemeenten en lokale partijen, zoals cultuur- en sportorganisaties, welzijnswerk en de buitenschoolse opvang. De subsidieaanvragen worden nu beoordeeld. Uiterlijk in januari 2024 worden de beschikkingen verstuurd.

Er hebben dit keer iets minder scholen subsidie aangevraagd dan voor de vorige subsidieregeling School en omgeving 2022-2023. In dat schooljaar kregen ongeveer 600 schoolvestigingen subsidie.

In het voorjaar van 2024 volgt een nieuwe subsidieronde.

Lees meer…

Deel dit bericht: