Onderwijsminister Dennis Wiersma wil nog niet ingaan op het pleidooi van onder andere VOS/ABB om de vrijwillige ouderbijdrage af te schaffen en digitale leermiddelen gratis ter beschikking te stellen. Hij tilt dit over de zomervakantie heen.

In een debat in de Tweede Kamer over kansengelijkheid in het onderwijs zei Wiersma dat hij eerst de schoolkostenmonitor wil afwachten die deze zomer verschijnt om meer zicht te krijgen op de mogelijke verschraling die zich momenteel in het onderwijs voordoet en die met name kinderen van ouders met weinig geld treft.

De minister zegde tijdens het debat toe dat hij voor het begrotingsdebat dat komend najaar wordt gehouden met een voorstel komt dat hij dan wil bespreken met de Kamer.

Brief naar Tweede Kamer

VOS/ABB en andere belangenorganisaties stuurden onlangs een brief naar de Tweede Kamer, waarin wordt gepleit om in ieder geval in het primair onderwijs de vrijwillige ouderbijdrage af te schaffen. In de brief staat ook dat digitale leermiddelen in het voortgezet onderwijs gratis ter beschikking moeten worden gesteld.

Lees de brief

Deel dit bericht: