In de schoolgids van veel middelbare scholen staat geen of onvolledige informatie over het vrijwillige karakter van de ouderbijdrage. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs.

De belangrijkste conclusies van het onderzoek:

  • 77% van de schoolgidsen voldoet niet aan de wet- en regelgeving omtrent de vrijwillige ouderbijdrage.
  • 71% van de schoolgidsen maakt niet duidelijk dat leerlingen niet kunnen worden uitgesloten van deelname als (een deel van) de vrijwillige ouderbijdrage niet is betaald.
  • Vaak is niet duidelijk met welke kosten ouders rekening kunnen houden.
  • In 77% van de schoolgidsen is het niet duidelijk voor welke zaken een bijdrage wordt gevraagd.

Volgens de inspectie geeft slechts een kwart van de schoolgidsen duidelijk aan dat de ouderbijdrage vrijwillig is.

Advies aan schoolbesturen

De inspectie adviseert schoolbesturen om alle communicatie naar ouders over schoolkosten en de vrijwillige ouderbijdrage ’tijdig, in samenhang, op juistheid en in relatie tot bestaande wetgeving’ te bekijken. Ook krijgen besturen het advies om na te gaan of alle posten die worden betaald uit de ouderbijdrage legitiem zijn.

Verder raadt de inspectie aan om te kijken hoe de financiering van extra aanbod wordt georganiseerd en vooral ook om met ouders en leerlingen te kijken naar het belang van dat aanbod. Daarbij is het verstandig om oog te hebben voor kansengelijkheid.

De inspectie geeft zichzelf het advies om scherp te blijven toezien op scholen die niet voldoen aan de wet.

Lees meer…

Deel dit bericht: