Het moet duidelijker worden waar scholen wel of geen geld voor mogen vragen, benadrukt onderwijsminister Dennis Wiersma.

Hij reageert op Twitter op een signaal van Ouders & Onderwijs, namelijk dat er scholen zijn die bij ouders kosten in rekening brengen voor bijvoorbeeld het gebruik van een schoolpas of een kluisje. ‘Ouders hoeven toch ook niet mee te betalen aan de fietsenstalling of de stoelen in de lokalen?’, zo citeert de Telegraaf directeur-bestuurder Lobke Vlaming van Ouders & Onderwijs.

Op Twitter hamert de minister erop dat de school verantwoordelijk is voor een kluisje en een leerlingenpas. ‘Die kosten nog eens extra doorbelasten aan ouders is belachelijk en niet de bedoeling. We gaan de regels dus verduidelijken en als dat niet helpt aanscherpen’, aldus Wiersma op Twitter.

Deel dit bericht: