Het is onacceptabel dat het niet duidelijk is of Google Workspace for Education voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), maar Google belooft beterschap. Dat melden de demissionaire onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer. De Autoriteit Persoonsgegeven (AP) adviseeert scholen om het Google-programma voorlopig niet meer te gebruiken.

In maart meldden de ministers in deze brief aan de Tweede Kamer al dat er privacy-risico’s kleven aan het gebruik van het Google-programma G Suite for Education, dat Google inmiddels heeft omgedoopt tot Google Workspace for Education.

De ministers baseerden zich daarvoor op een onderzoek dat ze hadden laten uitvoeren door de Hogeschool van Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen. Een van de resultaten van dit onderzoek was dat niet duidelijk is hoe Google omgaat met metadata. Aan de hand van metadata kan het Amerikaanse bedrijf bijvoorbeeld zien wat gebruikers aanklikken, hoelang zij ingelogd blijven en welke zoekopdrachten ze gebruiken.

Metadata

Google heeft als standpunt dat het zichzelf als enige verwerkingsverantwoordelijke ziet voor metadata. Dit betekent dat het bedrijf zelf zou mogen bepalen hoe en voor welk doel het deze privacygevoelige data verzamelt.

Ook heeft Google in de privacy-overeenkomsten opgenomen dat het de voorwaarden rondom metadata eenzijdig mag aanpassen, zonder de gebruiker om toestemming te vragen. ‘Dat betekent dat onderwijsinstellingen (…) geen of onvoldoende grip houden op wat er met deze gegevens gebeurt’, zo benadrukten de ministers in maart.

Zij vroegen de Autoriteit Persoonsgegevens om nader advies in deze zaak. Op basis van dit advies noemen de minister het ‘onacceptabel’ dat Google op niet rechtmatige wijze persoonsgegevens verwerkt.

Beterschap

Google heeft volgens de ministers beterschap beloofd. De techgigant zou willen meewerken ‘aan het oplossen van de tekortkomingen’. Ook zou Google ‘de benodigde transparantie’ willen betrachten en zich aan de AVG willen houden. ‘We gaan er vanuit dat Google voor de start van het schooljaar 2021-2022 de geconstateerde tekortkomingen heeft opgelost’, aldus Van Engelshoven en Slob.

De AP vindt dat scholen Google Workspace for Education voorlopig niet meer zouden moeten gebruiken en dat ze het programma voor het begin van het nieuwe schooljaar moeten ‘uitfaseren’ als blijkt dat de privacy van leerlingen dan nog onvoldoende is geborgd.

Lees meer…

In dit artikel stond aanvankelijk dat Google zich niet aan de AVG zou houden. Daarop reageerde Google door te stellen dat de AP dat niet stelt. Strikt genomen kon dus niet worden gesteld dat de techgigant de AVG niet zou naleven, wel kan worden gesteld dat er zeer ernstige twijfels zijn of Google zich aan de AVG houdt.

Deel dit bericht: