De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bekijkt of scholen bij onderwijs op afstand de privacy wel goed op orde hebben. 

De AP wijst erop dat de scholen verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens als zij gebruikmaken van digitale systemen voor onderwijs op afstand. Dat bepaalt de privacywetgeving. Systemen mogen niet meer gegevens verwerken dan noodzakelijk. Deze gegevens mogen ook niet langer worden bewaard dan noodzakelijk. Scholen moeten de ouders van minderjarige leerlingen ook informeren over de wijze waarop hun persoonsgegevens worden beschermd.

Scholen moeten bij de AP kunnen aantonen of zij voldoende werk maken van het beschermen van de privacy van hun leerlingen. Daarna bekijkt de AP of vervolgstappen nodig zijn. ‘Het is belangrijk deze check te doen. Leerlingen (…) moeten er namelijk op kunnen vertrouwen dat hun onderwijsinstelling zorgvuldig met hun (gevoelige) informatie omspringt’, aldus de AP.

Lees meer…

Deel dit bericht: