De onderwijsministers Robbert Dijkgraaf en Dennis Wiersma zien niets in het idee om het gebruik van smartphones in de klas wettelijk te verbieden. Dat zeggen zij in antwoord op een verzoek daartoe van CDA-Kamerlid René Peters.

Volgens Peters kunnen leerlingen niet multitasken en is het gebruik van mobiele telefoons in de klas slecht voor hun concentratie en hun leerresultaten. ‘We helpen leerlingen en we helpen docenten door landelijk één lijn te trekken en telefoongebruik tijdens de lessen te verbieden’, aldus Peters.

De ministers zeggen in reactie hierop te beseffen dat het gebruik van mobiele telefoons lastige situaties in het klaslokaal kan opleveren en de leerprestaties onder druk kan zetten, omdat leerlingen kunnen worden afgeleid van de les. Zij wijzen er echter ook op dat docenten mobiele telefoons op een nuttige manier in de les kunnen gebruiken. Bovendien is het volgens hen van belang dat leerlingen moeten leren omgaan met mobiele telefoons, omdat die tijdens een vervolgopleiding en werk ook worden gebruikt.

Scholen gaan erover

Dijkgraaf en Wiersma benadrukken dat het vooral belangrijk is dat scholen zelf een lijn bepalen in het gebruik van mobiele telefoons. ‘Scholen hebben de pedagogisch-didactische verantwoordelijkheid én professionaliteit om te bepalen op welke wijze digitale middelen in de school gebruikt kunnen en mogen worden. Scholen maken daar zelf afspraken over. Daar past een wettelijk verbod minder goed bij, omdat het niet aan de overheid is om te bepalen hoe het onderwijs exact vorm krijgt’, aldus Dijkgraaf en Wiersma.

Bovendien is het wettelijk verbieden van het gebruik van mobiele telefoons in de klas ‘enorm tijdrovend’, merken de ministers op. Een wetstraject duurt volgens hen minstens drie jaar. ‘Dus we zoeken graag met de vraagsteller naar manieren om te bezien op welke wijze we scholen en leraren kunnen ondersteunen die mobieltjes uit de les willen houden, want de zorg van de vraagsteller herkennen en delen wij.’

Lees meer…

Deel dit bericht: