Bij scholen en leerkrachten leven misverstanden over het toezicht door de Inspectie van het Onderwijs op het kleuteronderwijs. Dat staat in een brief van staatssecretaris Sander Dekker van OCW aan de Tweede Kamer.

Het is volgens Dekker een misvatting dat de inspectie toetsen voor in het kleuteronderwijs zou voorschrijven. ‘Ook verplicht de inspectie scholen niet tot het werken met methodes in de kleutergroepen’, benadrukt de staatssecretaris.

De inspectie gaat volgens hem wel na of de school aan kleuters een voldoende breed onderwijsaanbod biedt, ‘breder dan alleen beginnende geletterd- en gecijferdheid’. Tevens let de inspectie er volgens Dekker op ‘of er in voldoende mate sprake is van een doorlopende leerlijn tussen groep 1 en 2 en groep 3’.

Deel dit bericht: