De onderhandelingen voor een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs verlopen moeizaam. Het lukt niet om voor 1 april een onderhandelaarsakkoord te hebben, staat in een brief aan de leden van de VO-raad.

De discussie in de onderhandelingen spitst zich toe op de loonruimte en de gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Een loonsverhoging van 3 procent plus een verhoging van 0,8 procent met terugwerkende kracht per 1 januari 2015 wegens de vrijval van pensioenpremie, waar de bonden op aandringen, vindt de VO-raad ‘niet realistisch’.

De discussie over de WWZ gaat over de gevolgen van die nieuwe wet voor de werkloosheidsuitkering, flexibele arbeid en ontslagrecht. Ook wordt onderhandeld over het loslaten van de maximale termijn van vier jaar voor het sparen van het persoonlijk budget en het schrappen van de automatische periodiek.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: