De PO-Raad en de vakbonden hebben een onderhandelaarsakkoord gesloten over een nieuwe cao voor het primair onderwijs. Onderdeel van dit akkoord is een salarisverhoging van 2,25% voor alle medewerkers.

De salarisverhoging geldt met terugwerkende kracht per 1 januari 2021. In december van dit jaar wordt de eindejaarsuitkering eenmalig verhoogd van 6,3% naar 6,5%. De nieuwe CAO PO 2021 waarover nu een onderhandelaarsakkoord is bereikt, zou moeten gelden tot en met 31 december.

De sociale partners melden dat ze in de cao voor 2022 afspraken willen maken over de verdeling van de 500 miljoen euro extra die het demissionaire kabinet beschikbaar stelt voor verbetering van de salarissen in het primair onderwijs.

Lees meer…

Deel dit bericht: