Als het Europees Medicijn Agentschap (EMA) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) ermee akkoord gaan, kunnen jongeren van 12 tot en met 17 jaar toch een boosterprik tegen corona krijgen. Eerder meldde de Gezondheidsraad dat de boosterprik voor deze groep medisch gezien nauwelijks nut heeft.

Als jongeren geen boosterprik hebben, kunnen ze in het buitenland tegen problemen aanlopen. Onder andere in België, Duitsland en Frankrijk moeten jongeren kunnen aantonen dat ze zijn geboosterd of dat ze negatief op corona zijn getest. Deze voorwaarde levert problemen op voor scholen die buitenlandse schoolreizen willen organiseren. In verband hiermee zijn er leerlingen die hun booster in Duitsland halen nu dat in eigen land nog niet mogelijk is.

Wanneer leerlingen in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar zich in Nederland kunnen laten boosteren, is nog niet bekend. Eerst moet het EMA zich er nog over buigen. Ook het CBG moet er nog naar kijken. Gezondheidsminister Ernst Kuipers spreekt in dit verband van ‘uitgebreide onderzoeken’, dus het lijkt er niet op dat 12- tot 17-jarigen spoedig hun boosterprik kunnen gaan halen.

Deel dit bericht: