Het ministerie van OCW heeft voor de tweede ronde van het Nationaal Groeifonds vier voorstellen ingediend die betrekking hebben op het primair en voortgezet onderwijs.

In het Groeifonds van de rijksoverheid zit voor de periode 2021-2025 een bedrag van 20 miljard euro voor gerichte investeringen op drie terreinen waar kansen liggen voor structurele en duurzame economische groei. Een van die terreinen is kennisontwikkeling, waar onderwijs onder valt.

Primair en voortgezet onderwijs

De voorstellen die het ministerie van OCW heeft ingediend, richten zich onder meer op verbetering van de digitale (leermiddelen)infrastructuur, meer open leermiddelen, praktijkgerichte digitale innovaties en verbetercultuur in het onderwijs.

Dit zijn de voorstellen die betrekking hebben op het primair en voortgezet onderwijs:

Andere projectvoorstellen die het ministerie van OCW heeft ingediend, zijn bedoeld om meer verbinding te leggen tussen het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven.

De voorstellen gaan naar een commissie onder voorzitterschap van Jeroen Dijsselbloem. Deze commissie gaat beoordelen of de voorstellen voldoen aan de gestelde criteria. Naar verwachting wordt in de loop van het voorjaar bekend welke voorstellen goedkeuring krijgen.

Lees meer…

Deel dit bericht: