Net als vorig jaar zijn de N-termen voor het bepalen van de uitslag van de examens in het voortgezet onderwijs gemiddeld 0,1 tot 0,3 punt hoger dan in de jaren 2015-2019 (dus vóór corona). Dat meldt het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Nu de N-termen hoger zijn, hoeven eindexamenleerlingen net als vorig jaar minder scorepunten te halen voor een voldoende bij hun centrale schriftelijke examens.

Het CvTE meldt verder dat het eerste tijdvak van de examens goed is verlopen. CvTE-voorzitter Pieter Hendrikse laat zijn tevredenheid blijken: ‘Het afgelopen jaar hadden we opnieuw te maken met uitdagingen vanwege corona. Samen met onze ketenpartners DUO en Cito heeft het CvTE hard gewerkt aan de centrale examens en het ondersteunen van leerlingen, docenten en scholen. Ook onze samenwerking met vakverenigingen en het LAKS was voortreffelijk.’

Lees meer…

Deel dit bericht: