Twee klassen van de Haarlemse Montessorischool zitten direct na de eerste schooldag na de zomervakantie alweer in quarantaine. Volgens regiozender NH Nieuws is er sprake van meerdere coronabesmettingen. Ook op andere scholen zijn in de eerste schoolweek besmette leerlingen naar huis gestuurd.

NH Nieuws citeert directeur Armand van den Eeckhout van de Haarlemse Montessorischool: ‘Het overviel ons compleet. Voor de kinderen, de ouders en het team is het een flinke domper. Om klassen in wat wij noemen de ‘gouden weken’ van het schooljaar naar huis te moeten sturen is heel vervelend.’

De leerlingen van de twee klassen met coronabesmettingen mogen vijf dagen niet naar school. Ze volgen weer online thuisonderwijs. Als na een coronatest blijkt dat ze vrij zijn van corona, mogen de leerlingen weer naar school.

De directeur wil uit privacyoverwegingen niet zeggen of de leerkrachten van de betreffende klassen tegen corona zijn gevaccineerd.

Huttendorp Hoorn

NH Nieuws meldt ook dat op scholen in West-Friesland in de eerste schoolweek besmette leerlingen naar huis zijn gestuurd. Het lijkt erop dat de kinderen zijn besmet door vrijwilligers van het Huttendorp Hoorn, een activiteit voor kinderen dat plaatsvond in de laatste week van de zomervakantie in de regio Noord.

Vrijwilligers van het Huttendorp Hoorn zijn volgens NH Nieuws niet getest op corona. Ook is niet gevraagd of ze gevaccineerd waren. ‘Wel werd er vanuit de organisatie aangespoord op het nemen van zelftesten, al werd daar niet actief op toegezien’, aldus de regiozender.

Coronaregels versoepeld

Sinds 12 juli gelden versoepelde coronaregels voor kinderen met verkoudheidsklachten. Leerlingen tot en met 12 jaar met lichte klachten zoals een snotneus kunnen gewoon naar school en/of de opvang. Vóór 12 juli gold dit alleen voor kinderen tot en met 4 jaar.

Ook de richtlijn van de Landelijke Coördinatie Infectieziekten (LCI) over het testbeleid bij kinderen van 4 tot en met 12 jaar is aangepast: het dringende advies om te testen bij verkoudheidsklachten is voor deze leeftijdscategorie komen te vervallen.

Het Outbreak Management Team (OMT) gaf in juli aan dat de versoepelingen mogelijk teruggedraaid worden als het met coronasituatie weer de verkeerde kant op gaat.

Deel dit bericht: