In Bedrijfsvoering, Bekostiging, Financiën, Gemeenten, Kwaliteit en excellentie, Nieuws, Politiek, Tweede kamer

Minister Jet Bussemaker van OCW heeft donderdag op basisschool De Vlieger in Den Haag het startsein gegeven voor de regeling muziekonderwijs. 

Terwijl het muziekonderwijs jarenlang stelselmatig is afgebroken, noemde Bussemaker het in haar toespraak bij de aftrap van de regeling ‘geweldig dat we ons sámen hard maken voor meer en beter muziekonderwijs op basisscholen’.

Ze zei dat in de afgelopen jaren de nadruk in het onderwijs te veel op rekenen en taal heeft gelegen en dat cultuur- en muziekonderwijs ‘naar de achtergrond’ is verdwenen. Wat daarbij ook een rol speelt, is dat veel gemeenten onder druk van de bezuinigingen door de rijksoverheid hun muziekscholen hebben moeten sluiten.

25 miljoen
De regeling muziekonderwijs houdt in dat er 25 miljoen euro wordt geïnvesteerd ‘in meer en beter muziekonderwijs op basisscholen, voor álle kinderen in het hele land’, zoals Bussemaker het uitdrukte. In het najaar kunnen alle Nederlandse basisscholen zich inschrijven om met dat geld hun docenten te trainen in muziekonderwijs.

Delen