De Nationale DenkTank 2021 (NDT’21) doet onderzoek naar de kwaliteit van het primair en voortgezet onderwijs. Hierbij staat kansengelijkheid centraal.

In de NDT’21 zitten 20 jongeren. Dat zijn academici, masterstudenten, hbo’ers, recent afgestudeerden en PhD’ers met diverse (studie)achtergronden. Zij willen met experts, professionals, ervaringsdeskundigen en partners ‘concrete en impactvolle oplossingen’ bedenken om het onderwijs vooruit te helpen.

De onderzoeksvraag luidt: ‘Hoe dragen we bij aan een duurzame verbetering van de kwaliteit van en de kansengelijkheid binnen het primair en voortgezet onderwijs?’

De NDT’21 richt zich in het onderzoek op de volgende deelthema’s:

  • Professionele cultuur binnen ecosysteem school: Hoe kunnen schoolbesturen de professionele cultuur binnen de school bevorderen zodat leraren en leerlingen zich maximaal kunnen ontplooien?
  • Waardering beroep leraar: Hoe versterken we de positie van de leraar op een duurzame manier zodat het primaire beroep beoefend blijft, met name waar de nood het hoogst is?
  • Kennisuitwisseling en innovatie: Hoe kunnen scholen en besturen beschikbare kennisbronnen en beschikbare middelen effectief inzetten om het kwaliteitsverschil tussen scholen te verkleinen?
  • Doorontwikkeling onderwijssysteem: Hoe kunnen aanpassingen in het onderwijssysteem ervoor zorgen dat noodzakelijke verandering duurzaam plaatsvindt?

Het onderzoek loopt tot en met december van dit jaar.

Lees meer…

Deel dit bericht: