Het is niet duidelijk wat het effect is van het beleid op het gebied van cultuureducatie. In de eindrapportage Cultuureducatiebeleid 2013-2022 staat dat er weliswaar vooruitgang is geboekt, maar ook dat het niet duidelijk is of dit komt door getroffen beleidsmaatregelen.

Het stimuleren van sport- en cultuurdeelname, de professionalisering van cultuuronderwijs, de aandacht voor muziekonderwijs op de pabo en de ontwikkeling van doorlopende leerlijnen zijn weliswaar verbeterd, zo staat in de eindrapportage, maar het is niet duidelijk of dit komt door de beleidsmaatregelen die zijn getroffen en de tientallen miljoenen euro’s aan overheidsgeld die er in de periode 2013-2022 in zijn gestoken. ‘De beschikbare evaluaties richten zich voornamelijk op percepties en meningen en er ontbreken kwantitatieve gegevens en causale verbanden om de doeltreffendheid van de maatregelen vast te stellen.’

In de eindrapportage staat ook dat er vaak geen nulmetingen zijn uitgevoerd, waardoor het lastig is om de invloed van de beleidsmaatregelen vast te stellen. Het ontbreekt aan informatie over de doelmatigheid van het geld dat in cultuureducatie is gestoken, simpelweg doordat daar geen onderzoek naar is gedaan. Evenmin is onderzocht hoe verschillende beleidsmaatregelen op elkaar inwerken, dus of ze elkaar versterken dan wel in de weg zitten.

De totale uitgaven aan cultuureducatiebeleid zijn gestegen van € 42,3 miljoen in 2013 naar € 56 miljoen euro in 2022.

Lees meer…

Deel dit bericht: