Het cultuuronderwijs op de basisschool en in het vmbo wordt verder uitgebreid. Dat melden minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW in een brief aan de Tweede Kamer.

Er komt onder andere extra geld om de deskundigheid op cultuurgebied van de leerkrachten te vergroten. Er komt 4 miljoen euro beschikbaar voor scholing tot cultuurbegeleider en 5 miljoen euro voor pabo’s en conservatoria om de professionele ontwikkeling van leraren op het gebied van cultuuronderwijs te bevorderen.

De brief van Bussemaker en Dekker hoort bij de Monitor Cultuuronderwijs in het primair onderwijs en programma Cultuureducatie met Kwaliteit 2015-2016.

De investeringen van het kabinet volgen op een jarenlange afbraak van het cultuuronderwijs.

Deel dit bericht: