Bijna de helft van de scholen vindt dat de Inspectie van het Onderwijs niet alleen naar opbrengsten moet kijken, maar ook andere factoren moet meewegen in haar oordeel. Dat zegt 44 procent van de basisscholen en 42 procent van de scholen in het voortgezet onderwijs.

Dit blijkt uit eigen onderzoek van de Inspectie over het schooljaar 2012/2013. In het algemeen tonen de scholen zich tevreden over het inspectiebezoek. Ze geven het gemiddeld een rapportcijfers van 7,7 en dat is iets hoger dan in de vorige meting.

De scholen zijn vooral tevreden over het contact met de inspecteur, het bezoek zelf en het resultaat ervan. Ze hebben wel wat aan de verbeterafspraken die gemaakt worden. Bijna driekwart van de scholen vindt dat het bezoek het team bewuster heeft gemaakt van de werkwijze en de doelen.

Maar er zijn ook wat kritische geluiden. Circa 14 procent van de scholen vindt dat de opbrengsten van het inspectiebezoek niet in verhouding staan tot de tijdsinvestering die ze ervoor moeten plegen, en 10 procent vindt dat er onvoldoende rekening gehouden wordt met de specifieke situatie van de school. Maar het meest opvallend is het hoge percentage scholen dat vindt dat niet alleen leerprestaties gemeten moeten worden. Ook VOS/ABB betoogt al langer dat goed onderwijs meer is dan het ontwikkelen van cognitieve vaardigheden. Het gaat ook om sociale opbrengsten en aandacht voor diversiteit.

Respons

In het schooljaar 2012/2013 hebben 1823 scholen in het primair onderwijs bezoek gehad van de Inspectie. Zij werden uitgenodigd mee te doen aan het tevredenheidsonderzoek en 1125 scholen (62 procent) hebben de vragenlijst volledig ingevuld. In het voortgezet onderwijs zijn 553 scholen bezocht, waarvan 41 procent heeft meegewerkt aan het tevredenheidsonderzoek.

De Inspectie ziet in het positieve oordeel van de scholen een stimulans om verder te gaan met de ingezette vernieuwing van het toezicht. Daarbij is het doel scholen maximaal te stimuleren tot betere prestaties, ook de scholen die al een voldoende scoren.

Meer informatie over het tevredenheidsonderzoek van de Inspectie

 

Deel dit bericht: