In Nieuws, Passend onderwijs

Twee scholen voor voortgezet onderwijs in Friesland en Zeeland zijn tijdelijk gekort op hun bekostiging, omdat ze niet zijn aangesloten bij een erkend samenwerkingsverband passend onderwijs.

De scholen zijn tegen deze strafkorting in beroep gegaan bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De spoedzitting was donderdag. Daar werd de strafkorting niet teruggedraaid. Het wachten is op de definitieve uitspraak.

Het gaat om het Tjalling Koopmans College in het Friese Hurdegaryp en de Isaac Beekman Academie in het Zeeuwse Kapelle. Staatssecretaris Sander Dekker heeft 15 procent van de maandelijkse bekostiging van het onderwijs op die scholen opgeschort voor een periode van drie maanden, omdat ze niet zijn aangesloten bij een samenwerkingsverband passend onderwijs, terwijl de wet dat vereist. Weliswaar hebben deze scholen, die beiden onder de Stichting Voor Persoonlijk Onderwijs vallen, een eigen samenwerkingsverband opgericht, maar dat voldoet volgens Dekker niet aan de wettelijke eisen, omdat niet alle zorgleerlingen er terecht kunnen. De Onderwijsinspectie wil dat de scholen zich aansluiten bij een bestaand regionaal samenwerkingsverband.

De twee scholen voeren aan dat ze het passend onderwijs op een andere manier invullen, met kleine klassen en veel aandacht voor de individuele leerling. In afwachting van een definitieve uitspraak op hun beroepen, verzochten zij de voorzieningenrechter het besluit tot strafkorting voorlopig te schorsen, maar dat verzoek is niet gehonoreerd. De uitspraak van de Raad van State wordt over enkele maanden verwacht.

Overhoop
Het Tjalling Koopmans College ligt overigens al langer overhoop met het ministerie van Onderwijs. In juni besloot minister Bussemaker dat de school geen toestemming krijgt voor een havo-afdeling, omdat er geen zekerheid is dat die havo-afdeling op termijn voldoende (minimaal 244) leerlingen zal tellen. Bussemaker denkt dat dat aantal niet haalbaar is omdat deze school kiest voor kleine klassen met maximaal zestien leerlingen en bovendien niet meer dan 80 leerlingen per jaar aanneemt, verdeeld over vmbo, havo en vwo. De school heeft nu alleen nog eerste- en tweedeklassers.

Delen