Het was de bedoeling om op 1 mei een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs rond te hebben, maar dat is niet gelukt. De PO-Raad en de vakbonden melden dat in een gezamenlijke brief.

Het enige waar de onderhandelende partijen het tot nu toe over eens zijn, is dat schoolbesturen en medewerkers vóór 1 juli helderheid moeten hebben over de gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Het was aanvankelijk de bedoeling om die helderheid op 1 mei al te kunnen geven, maar dat is dus niet gelukt.

De belangrijkste inzet voor een nieuwe cao was voor zowel de PO-Raad als de vakbonden om afspraken te maken over vaste contracten en flexibele inzet van personeel. ‘Over de weg om dit doel te bereiken waren er verschillen. Het is de partijen niet gelukt om hierover afspraken te maken’, zo staat in de gezamenlijke brief.

Cao loopt door

Op 22 december vorig jaar hebben de vakbonden de CAO PO 2014-2015 opgezegd. De PO-Raad heeft deze opzegging schriftelijk bevestigd. Doordat de cao is opgezegd, loopt de huidige cao door tot aan het moment dat er een nieuwe cao van kracht wordt. Dit betekent dat schoolbesturen gebruik kunnen maken van het overgangsrecht uit de WWZ.

De bepalingen uit de WWZ ten aanzien van de ketenregeling, het nieuwe ontslagrecht, de transitievergoeding en de aanzegplicht zijn niet van toepassing op het openbaar onderwijs. De CAO PO 2014-2015 blijft voor het openbaar onderwijs ongewijzigd van kracht.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl