Het kabinet-Rutte IV streeft naar inclusief onderwijs. Dat benadrukken de kersverse OCW-bewindslieden in antwoord op vragen vanuit de Tweede Kamer over het nieuwe coalitieakkoord.

In de antwoorden van de onderwijsministers Robbert Dijkgraaf en Dennis Wiersma en OCW-staatssecretaris Gunay Uslu staat dat het belangrijk is dat elk kind de kans krijgt om zich maximaal te ontwikkelen.

‘Daarbij is het uitgangspunt dat dit zoveel mogelijk in het reguliere onderwijs gebeurt, eventueel met extra ondersteuning die daarbij nodig is. Sommige jongeren hebben echter zo’n specifieke behoefte op het gebied van onderwijs of zorg dat zij een vorm van speciaal onderwijs nodig hebben. Om te zorgen dat er voor elke kind een plek is, is passend onderwijs ingevoerd.’

Het nieuwe kabinet wil passend onderwijs verbeteren, zo staat in de antwoorden, en streeft tegelijkertijd naar een volgende stap: inclusief onderwijs. Dit betekent dat kinderen met en zonder beperking of ziekte zoveel mogelijk samen naar school gaan.

Naar inclusiever onderwijs

Het streven van het nieuwe kabinet past bij de beweging Naar inclusiever onderwijs, die mede door VOS/ABB in het leven is geroepen. Deze beweging wil ervoor zorgen dat álle kinderen samen naar school kunnen. Dus ook leerlingen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en ontwikkelingsachterstanden of kinderen met gedrags- en emotionele problemen en/of specifieke leermoeilijkheden.

Deel dit bericht: