Op woensdag 1 juni houdt het Platform Naar Inclusiever Onderwijs in het Spant Congrescentrum in Bussum zijn tweede conferentie. Dit landelijke platform is een initiatief van onder andere VOS/ABB.

Op de conferentie wordt ingegaan op de actualiteit, waarbij de focus ligt op kansrijke praktijkvoorbeelden uit het primair en voortgezet onderwijs. Deelnemers kunnen in drie rondes met in totaal 30 kortere en langere sessies kennis opdoen en ervaringen met elkaar delen.

De conferentie is bedoeld voor iedereen die zich inzet voor inclusiever onderwijs, zoals bestuurders en praktijkprofessionals met leidinggevende of coördinerende taken in scholen of bij samenwerkingsverbanden. Ook voor mensen die bij beroeps- en brancheorganisaties, gemeenten of in de sectoren zorg en welzijn werken kan de conferentie interessant zijn.

Deelname kost 195 euro per persoon (inclusief btw).

Op de website van het Platform Naar Inclusiever Onderwijs staat meer informatie.

Deel dit bericht: