Minister Jet Bussemaker van OCW heeft de Regeling beleggen, lenen en derivaten naar de Tweede Kamer gestuurd.

Deze regeling voor onderwijsinstellingen komt in de plaats van de oude regeling uit 2010. Met de nieuwe regeling beoogt het kabinet te verzekeren dat derivaten alleen op verantwoorde wijze worden ingezet. De regeling gaat ook over de wijze waarop de betrokken instellingen hun publieke en overige middelen mogen beleggen en belenen. Er staat bovendien regels in die betrekking hebben op de jaarverslaggeving.

Treasurystatuut updaten

Belangrijk onderdeel van de nieuwe regeling is de voorwaarde dat er een treasurystatuut moet worden opgesteld als onderwijsinstellingen beleggen, lenen of derivaten afsluiten. VOS/ABB zal het model voor het opstellen van een treasurystatuut aanpassen op basis van de nieuwe regeling.

Let op: de oude regeling uit 2010 blijft gelden voor beleggingen, leningen en derivaten die onder het regime van die regeling zijn afgesloten.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: