Het wordt voor veel onbevoegde leraren in het voortgezet onderwijs mogelijk alsnog een bekwaamheidserkenning te krijgen of een officiële ontheffing van bevoegdheidseisen. Dat staat in een nieuwe beleidsregel die geldt per 1 oktober 2016.

In de juist gepubliceerde beleidsregel ‘Ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning vo’ staat precies om welke gevallen het gaat. Het betreft onder anderen leraren Uiterlijke Verzorging, Media, Vormgeving & ICT en Dienstverlening & Producten. Verder wordt het mogelijk voor pabo-gediplomeerden met NT2-scholing om les te geven in internationale schakelklassen.

Aanvragen

Leraren kunnen ook een aanvraag doen voor bekwaamheidserkenning of ontheffing van de benoembaarheidseisen, als ze lesgeven in een vak waarvoor geen lerarenopleiding bestaat, of door persoonlijke omstandigheden geen lerarenopleiding kunnen volgen. Alle aanvragen moeten ingediend worden bij DUO.

 

Deel dit bericht: