De premie van het Vervangingsfonds (Vf) – zowel vrijwillig als verplicht – wordt met ingang van 1 januari 2016 verhoogd van 6 naar 6,5 procent. Daarbovenop komt een BGZ-opslag (bedrijfsgezondheidszorg) van 0,18 procent. De totale Vf-premie komt daarmee op 6,68 procent.

Het nieuwe reglement van het Vf, dat ingaat per 1 januari 2016, bekend. Het zal op 29 oktober worden gepubliceerd in de Staatscourant.

Hieronder staan de belangrijkste wijzigingen:

  • Invoering van normbekostiging op basis van 5 normklassen;
  • Maximering van de vergoeding voor schorsing tot 6 weken;
  • Lesbevoegdheid van leraren wordt voorwaarde voor bekostiging;
  • Loslaten van de roostereis;
  • Gewijzigde premiegrondslag;
  • Indieningstermijn voor declaraties voortaan 3 maanden;
  • Wachttijden voor onderwijsondersteunend personeel.

Verdere verruiming eigenrisicodragerschap

Het bestuur van het Vf heeft besloten om de criteria voor uittreding te verruimen. De criteria zijn vanaf heden als volgt:

  • U kunt uittreden als uw lumpsumbudget hoger of gelijk is aan 20 miljoen euro;
  • U kunt uitreden als uw samenwerkingslumpsumbudget hoger of gelijk is aan 20 miljoen euro;
  • U kunt uittreden als uw lumpsumbudget lager is dan 20 miljoen euro en uw ziekteverzuimpercentage in 2014 10 procent of lager was óf met ten minste 10 procent is gedaald ten opzichte van 2013.

Lees meer…

 

Deel dit bericht: