In Bedrijfsvoering, Bekostiging, Bestuur en management, Financiën, Nieuws

De online Toolbox van VOS/ABB is geactualiseerd met nieuwe rekeninstrumenten:

Map Basisschool:

Map Speciaal basisonderwijs:

Map (Voortgezet) speciaal onderwijs:

Onlangs zijn ook in de map Samenwerkingsverbanden geactualiseerd nieuwe rekeninstrumenten geplaatst die betrekking hebben op passend onderwijs.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Delen