Initiatiefnemers van nieuwe scholen krijgen twee weken langer de tijd om voldoende ouderverklaringen te verzamelen. Dit is een van de maatregelen die onderwijsminister Dennis Wiersma neemt na evaluatie van de nieuwe stichtingsprocedure volgens de wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen.

De periode waarin initiatiefnemers van nieuwe scholen ouderverklaringen kunnen verzamelen, valt deels in de zomervakantie. Daarover werd veel geklaagd, omdat dit in de praktijk belemmerend bleek te werken. De minister zegt de klachten hierover serieus te nemen en geeft initiatiefnemers dus twee weken langer de tijd om voldoende ouderverklaringen bij elkaar te krijgen.

Beloning verboden

Een andere maatregel die de minister neemt, is dat het verboden wordt om een beloning in het vooruitzicht te stellen voor het geven van een ouderverklaring. Als blijkt dat er bij een initiatief voor een nieuwe school sprake is van een beloning, zal geen enkele ouderverklaring worden meegenomen in de belangstellingsmeting.

Verder heeft Wiersma besloten ouderverklaringen vrij te geven die zijn verbonden aan een aanvraag met een negatief besluit waartegen de aanvrager bezwaar heeft gemaakt. Dit betekent dat ouders in de volgende ronde direct opnieuw hun ouderverklaring kunnen afgeven op hetzelfde initiatief als vorig jaar of op een ander initiatief.

Gesprek in regio

De minister meldt ook dat voortaan het gesprek in de regio met gemeenten en andere partijen in het voedingsgebied, zoals schoolbesturen en het samenwerkingsverband voor passend onderwijs, moet plaatsvinden tussen 15 september in het jaar voorafgaand aan de aanvraag en 15 september in het jaar van de aanvraag. Het is de taak van de initiatiefnemer om de partijen voor dit gesprek uit te nodigen.

Lees meer…

Deel dit bericht: